Adószám: 19310730-1-08
Cgj. sz.: 08-02-0063264

Fotópályázat

2022-08-23

I. Objektív pillanatok Fotószalon

A Magyar Fotográfus Szabadegyetem Egyesület első alkalommal hirdet fotópályázatot

Pályázatunk támogatói

46858
Nyeremények:
58157
50136
Nyeremények:

Általános szabályok


A pályázat nyitott minden amatőr és profi fotós részére.
Egy szerző kategóriánként legfeljebb négy fotót küldhet be.
Egy alkotás csak egy változatban és csak egy kategóriában adható be.
A pályázati anyagokat a pályázók regisztráció után tölthetik fel a MFSZE fotópályázati oldalára: https://mfsze.hu/palyazat
2022. szeptember 1-től október 12-ig.
Technikai probléma esetén a fotosszabadegyetem@gmail.com címen lehet segítséget kérni.
A képek technikai adatairól
• Hosszabbik oldala pontosan 1920 képpont.
• Formátuma jpg.
• Színtere sRGB.
• Mérete maximum 2 Mbyte.
• A pályázónak rendelkeznie kell a képek min. 3800 pixel nagyságú változatával, mert elfogadás esetén minimum ebben a méretben kéri be a rendezőség.
• A feltöltendő állomány neve az angol ABC betűit, számokat és az alsó vonás karaktert tartalmazhatja (ékezetes betűk, szóköz, grafikai jelek nem lehetnek benne).


• A feltöltéskor kell megadni a pályázó nevét és a kép címét. Ezt és ilyen formában fogja viszontlátni mindenhol, ahol hivatkozás történik a későbbiekben a képre (vetített kiállítás
, jegyzőkönyv, katalógus, hivatkozás).

A kép címében nem szerepelhet a neve.
• A kép nem tartalmazhat jelzést (pl. vízjel) amely a szerzőre utal.

A képek elnevezését a következő minta szerint kérnénk:

Jófej Ádám: Kisértés című képe – jofej_adam_kisertes.jpg

Jogszabály környezet


A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli.
A pályázónak rendelkeznie kell a képen látható személyek engedélyével.
Amennyiben a képen fiatalkorú személy(ek) szerepel(nek), a szülő / gondviselő engedélye szükséges. A pályázók alkotásaik beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a szükséges engedéllyel.

Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait.
Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles az MFSZE-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre, a pályázati díjat nem fizeti vissza az MFSZE a pályázónak.
A fotók az MFSZE által a jövőben szervezett pályázatok és a kiállítás népszerűsítése érdekében térítés nélkül megjelenítésre kerülhetnek mind nyomtatott dokumentumokban, sajtóban, könyvekben, mind az egyéb médiákban (internet, televízió, stb…) a szerző nevének feltüntetése mellett. A fotók ettől
eltérő célokra való felhasználására a kiíró csak a pályázóval kötendő külön szerződés alapján jogosult.
A kategóriák kiválasztott képeiből a rendező nyomtatott kiállítást szervez.
A képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.
A zsűrizés egykörös. A pontszámok (1-10 pont adható), illetve azok egyezősége esetén a zsűri dönti el az első, második és harmadik helyet.
Amennyiben a pályázat kiírója meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a jelen kiírásban felsorolt szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet a pályázó értesítése nélkül kizárja a pályázatból.

Kategóriák
A. Színes – kötetlen

B. Fekete-fehér – kötetlen
A fekete-fehér kategóriába nem küldhető be „majdnem egyszínű” kép.
C. Természet és tájkép
Tájképek esetén csak emberi beavatkozástól mentes tájképek fogadhatók el. Építményeket, mezőgazdasági tájat ábrázoló képek a színes, vagy fekete-fehér kategóriában nevezhetők.
D. Portré

A képek színes, vagy fekete-fehérben is nevezhetők

E. Pusztuló földünk

A képek színes, vagy fekete-fehérben is nevezhetők

F. Street

A képek a színes, vagy fekete-fehérben is nevezhetők


Várjuk a képeiket.

A zsűri tagjai

  • Hipságh Gyöngyi EFIAP/b, AMAFOSZ/p

  • Stipsits Ibolya EFIAP/p, AMAFOSZ/p

  • Mekli Zoltán AFIAP, A-MAFOSZ/b

Nevezési díj

A fotópályázat nevezési díja pályázónként:

A., B., C., kategóriákban (a három kategóriában összesen) 4000,-Ft – diákoknak, valamint a fogyatékkal élőknek 3000,-Ft (a regisztrációkor kérjük megadni a ennek a jogosultságát igazoló dokumentum képét)

A D., E., F., kategóriában, kategóriánként 1000,-Ft,

A nevezési díjról az MFSZE számlát állít ki.
A nevezési díjat banki utalással vagy paypal-on keresztül lehet rendezni.
Banki utaláshoz:
Számla tulajdonos: Magyar Fotográfus Szabadegyetem Egyesület
Számlavezető pénzintézet: Erste Bank
Számlaszám:
11600006-00000000-96592483

PAYPAL-hoz molnar.laszlo.vat@gmail.com
A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a szerző nevét, valamint az „I. Objektív Pillanatok Fotószalon 2022” megjegyzést.

Díjazás
Kategóriánként
• I. hely: aranyérem, oklevél

II. hely: ezüstérem, oklevél

III. hely: bronzérem, oklevél

A pályázaton a legtöbb elfogadást elérő alkotó MAFOSZ Fotószalon díjat kapja.

Naptár
• Képfeltöltési lehetőség: 2022. szeptember 1. 00:01-től
október 12. 23:59-ig

  • Zsűrizés

  • Eredmény közzététele: október 17.

  • Díjátadó és kiállítás megnyitó október 21.

Egyebek
Az eredményt a https://mfsze.hu/pályázat/results.pdf oldalon tesszük közzé.
A díjátadó és kiállítás megnyitó helyszíne:

Győr Árkád bevásárló központ földszint

Győr, Budai út 1, 9027
A kiállítás és a díjátadó csak abban az estben kerül megrendezésre, ha ezt az egészségügyi rendelkezések lehetővé teszik.
Amennyiben a díjátadó megrendezése az egészségügyi helyzet miatt nem rendezhető meg, a díjakat postán küldjük el.
Minden kategória I – III. helyezett képei és a zsűri által kiállításra elfogadott képek kerülnek kiállításra.
A díjazott és az elfogadott képekből nyomtatott katalógus készül, amely digitális változata látható lesz az Egyesület honlapján is. A nyomtatott katalógust minden pályázónak megküldjük.
Adatkezelés: ld. a MFSZE adatkezelési szabályzatát:
https://mfsze.hu/adatkezelesi-nyilatkozat.pdf

Pályázatunk támogatói

46858
Nyeremények:
84486
Nyeremények: